ilkogretimvideo.com Videolarını izleyemiyorsanız tıklayınız.
2019-2020 Eğitim Öğretim Yılı Matematik Derslerimiz İbrahim Hoca Tarafından Verilmektedir

5. SINIF | Yazılı Kategorisi / 5. Sınıf Sosyal Bilgiler 2. Dönem 2. Yazılı Soru ve Çözümleri (örnek 1) videosu

İbrahim HOCA'dan Evinizin Konforunda 3., 4. , 5. , 6., 7. ve 8. Sınıflara Matematikten Canlı Dersler.

Gerekli Tek Şey e-mail Adresin, Adın ve Soyadın

Haftada 4, Ayda 16 Saat Sadece 120 TL( Ödemeler Aylık Olarak Havale İle Yapılır. )

Kayıt ve Ders Zamanları İçin Ayrıntılı Bilgi: 0507 215 26 58

EVİNİZDEKİ ÖĞRETMEN

5. sınıf dvd sini satın almak için tıklayınız.
1726 kişi izledi.5. Sınıf Sosyal Bilgiler Dersi 2. Dönem 2. Örnek Yazılı Soruları ve Cevapları

 

1. Doğru tümcelerin başına “D”, yanlış tümcelerin başına “Y” yazınız. ( 10 p )

 

 1. (      ) Hak ve sorumluluklar birbirinin tamamlayıcısıdır.

 

 2. (     ) Atatürk ilkeleri, Türkiye Cumhuriyeti’nin temelini oluşturur.

 

 3.(     ) İklim insanların yaşantılarını ve ekonomik faaliyetlerini etkilemez.

 

 4.(    ) Türkiye’de şeker pancarı üretiminin büyük kısmı, İç Anadolu Bölgesi’nde yapılır.

 

 5.(     ) Atomun bulunması, insanlık adına hep olumlu alanlarda kullanılmıştır.

 

 6.(     ) Toplumun temel ihtiyaçlarından biri de adalettir.

 

 7.(      ) Vakıflar, sendikalar, dernekler sivil toplum kuruluşları arasında yer almaz.

 

 8.(     ) Güvenlikle ilgili bakanlıklar: Millî Savunma Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığıdır.

 

 9.(    ) İl ve ilçelerin yönetiminde yetkili kişiler, vali ve kaymakamdır.

 

10.(    ) Ülkemizin doğal, tarihî ve kültürel özelliklerini başka ülkelere tanıtma çalışmaları yapan bakanlık Dışişleri

       Bakanlığıdır.

 

2.              Laiklik – fiziki – deprem-Karadeniz – internet – yasalara – erozyon-AKUT  – cumhuriyetçilik –

okul-Ege-vali-Marmara-yazısız

 

.Aşağıdaki tümcelerde noktalı yerlere yukarıdaki ifadelerden uygun olanları yazınız.    ( 10 p )

1* Ailemizden sonra yer aldığımız en önemli kurum,  ________ dur.

 

2* Egemenliğin millete ait olmasını sağlayan ilke  ____________ ilkesidir.

 

3* Türkiye’nin dağlarını, ovalarını, akarsularını gösteren haritaya  …………… harita denir.

 

4* Ülkemizde zeytin üretimi en çok  ………………….ve ……………… bölgelerinde yapılmaktadır.

 

5* Dünyadaki gelişmelerden kısa sürede haberdar olmamızı sağlayan teknolojik ürün …………….tir.

 

6* Resmî ve sivil bütün kurumlar  …………………..göre işletilir.

 

7* Deprem, sel, yangın gibi doğal afetlerde ………….ekibi arama – kurtarma ve ilk yardım gibi hizmetlerde

  bulunur.

8* Gelenekler, görenekler, görgü ve ahlak kuralları …………………………………… kurallardır.

9.TEMA , yurt  genelinde ………………………………………. mücadele   eden bir  sivil  toplum  kuruluşudur.

 

4. Aşağıda verilen tümcelerin numaralarını yazılı veya yazısız kurallar bölümüne yazınız.    ( 6 p )

 5. Aşağıda bazı yargılar verilmiştir. Yargıları ilgili kavramlarla eşleştiriniz.( 8 p )6. Bağımsızlığımızın sembollerinden 6 tanesini yazınız.    ( 6 p )

 

     A…………………       B………………..  C……………………………..

     D…………………       E………………..   F…………………………….

 

5. Aşağıda bazı yargılar verilmiştir. Yargıları ilgili kavramlarla eşleştiriniz.    ( 8 p )

 

Aşağıdaki soruların doğru cevaplarını işaretleyiniz.

(Her soru 4. Puan)

 

1.        I. Oyun oynamak

          II. Sırasını temiz tutmak

         III. Odasının düzenini sağlamak

Yukarıda verilenlerden hangileri bir öğrencinin okuldaki sorumlulukları arasında öncelikle yer alır?

A. II ve III        

B. Yalnız I        

C. Yalnız II          

D. I ve II

 

2.   Kışları ılık ve yağmur yağışlı, yazları sıcak ve kurak geçen, bitki örtüsü;defne ve diğer kısa bodur ağaçlardan oluşan yaz kış yeşil kalan” maki”olan iklim çeşidi aşağıdakilerden hangisidir?

A. Karadeniz iklimi           

B.  Karasal iklim   

C..Akdeniz iklimi              

D. Tropikal iklim

 

3. Aşağıdakilerden hangisi, anayasamızın ilk üç maddesi içinde yer almaz?

A. Türk devleti, bir cumhuriyettir.

B. Türk devleti; ülkesi ve milleti ile bölünmez bir bütündür.

C.  Her Türk vatandaşı 8 yıl zorunlu eğitim hakkına sahiptir.

D. Milli Marşımız “İstiklal Marşı”dır.

 

4. Sivil toplum kuruluşlarının az olduğu bir ülke için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

A. Yardımlaşma duygusu gelişmiştir.

B. Karşılıklı hoşgörü gelişmiştir.

C. Saygı ve sevgi ortamı oluşmuştur.

D. Dayanışma bilinci gelişmemiştir.

 

5. Emel çocuklara yönelik aylık dergilere abone olmak istemektedir.

Bu dergiler arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?

A. Bilgiye Yolculuk        

B. Bilim Teknik

C. Bilim Çocuk              

D. National Geographic Kids

 

6. Aşağıda verilen buluşlar ve kişi eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?

A. Pil è Volta                           

B. Kuduz aşısı è Edison

C. Telefon è Graham Bell         

D. Radyo è Marconi

 

7.”Bir ulusun kurtuluşu ancak eğitimle olur.”

Atatürk’ün bu sözleri ile ilgili aşağıdaki kurumlardan hangisi doğrudan ilişkilendirilebilir?

A. ÇEKÜL          

B. LÖSEV          

C. TEV         

 D. TEMA

 

8. Erol  bu yıl sınıf öğretmenliği bölümünü bitirdi ve girdiği sınavdan geçerli puan aldı. Şaban, öğretmen olmak için hangi bakanlığa başvurmalıdır?

A. Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı

B. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı

C. Milli Eğitim Bakanlığı

D. Çevre ve Orman Bakanlığı

 

9. TBMM’nin açılmasından sonraki ilk anayasamız hangisidir?

A. 1921 Anayasası                    

B. 1924 Anayasası

C. 1961 Anayasası                   

D. 1982 Anayasası

 

10. “Siyasi partilerin seçim öncesi televizyonlarda ve halka açık toplantılarda yapmış oldukları tanıtım çalışmalarına ………………………………….  denir.”
Yukarıdaki tümceyi aşağıdakilerden hangisiyle doğru olarak tamamlarız?
A. demokrasi  

B. reklâm

C.toplantı    

D. Propaganda

 

11.Ali, halk otobüsüne binerken sıraya girmemiş, sırada bekleyenlerin arasından geçerek otobüse en önce binip oturmuştur. Bu durumda Ali hangisiyle karşılaşır?

A)Trafik cezası alır.    

B)Toplum tarafından kınanır.

C) Para cezası alır.

D) Okul müdürü tarafından cezalandırılır.

 

 12. Merkezi yönetimi temsil eden kişilerden hangisi seçimle göreve gelmez?

A. Başbakan  

B. Milletvekili    

C.Vali  

D.Meclis Başkanı

 

13. Aşağıdakilerden hangisi sivil toplum kuruluşlarının amaçlarından değildir?

A. İnsanların sağlığını koruyucu çalışmalar yapmak.   

B.Ticari kar sağlayıcı çalışmalar yapmak.                        

C.Doğayı ve çevreyi korumak.                                                        

D.İnsanların eğitimine katkıda bulunmak.

 

14. Emir’in babası İngiltere’de konsolos olarak çalışmakta ve yurt dışı ilişkilerde görev yapmaktadır. Buna göre Eren’in babası hangi bakanlığa bağlı olarak çalışmaktadır?

A) Milli Savunma Bakanlığı       

B) Dışişleri Bakanlığı

C) Ulaştırma Bakanlığı              

D) Maliye Bakanlığı

 

15.Sanayinin geliştiği yerlerde kentleşme oranı yüksek olur.

Buna göre, aşağıdaki bölgelerimizden hangisinde, kentleşme oranı daha fazladır?

A. Doğu Anadolu              

B.İç Anadolu              

C. Marmara                     

D. Karadeniz

Yukarıdaki soruların çözümlerini video içinden seyredebilirsiniz...

5. Sınıf Sosyal Bilgiler 2. Dönem 2. Yazılı Soru ve Çözümleri (örnek 1)

MİSAFİR OLARAK YORUM YAZ

Ilkogretimvideo.com üye olarak yorum yazmak için üye girişi yapınız eğer henüz üye değilseniz şimdi üye olmak için tıklayınız.

YORUMLAR Toplam 1 yorum bulunmaktadır.

misafir

07/05/2019, 14:25:16
0 Olumlu, 0 Olumsuz
fgg