ilkogretimvideo.com Videolarını izleyemiyorsanız tıklayınız.
2019-2020 Eğitim Öğretim Yılı Matematik Derslerimiz İbrahim Hoca Tarafından Verilmektedir

5. SINIF | Yazılı Kategorisi / 5. Sınıf Türkçe 2. Dönem 1. Yazılı Soru ve Çözümleri (örnek 2) videosu

İbrahim HOCA'dan Evinizin Konforunda 3., 4. , 5. , 6., 7. ve 8. Sınıflara Matematikten Canlı Dersler.

Gerekli Tek Şey e-mail Adresin, Adın ve Soyadın

Haftada 4, Ayda 16 Saat Sadece 120 TL( Ödemeler Aylık Olarak Havale İle Yapılır. )

Kayıt ve Ders Zamanları İçin Ayrıntılı Bilgi: 0507 215 26 58

EVİNİZDEKİ ÖĞRETMEN

5. sınıf dvd sini satın almak için tıklayınız.
1904 kişi izledi.
5. Sınıf Türkçe Dersi 2. Dönem 1. Yazılı Sınavı ve Çözümleri

 

1. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde altı çizili sözcük bir ismin özelliğini göstermez? 
A) Lezzetli yemekler yapmıştı annem. 
B) Ödevlerimin tamamını akşam bitirdim. 
C) Sinirli insanlar etrafındaki insanları da üzer.
D) Hafta sonu ailemle keyifli bir gün geçirdik.

 

2. “Güzel” sözcüğü aşağıdaki sözcüklerden hangisiyle birlikte kullanılırsa bir ismi nitelemez? 
A çocuk         

B) soru           

C) koştu         

D) elbise

 

3.Aşağıdakilerden hangisinde deyimin açıklaması yanlış verilmiştir? 
A) Derdini dökmek: Sıkıntılarını anlatmak 
B) Dirsek çürütmek: Okuyup öğrenmek için yıllarca çalışmak 
C) Dili döndüğü kadar: Hep o kişinin ya da şeyin sözünü etmek 
D) Dizginleri ele almak: Yönetimi ele geçirmek

 

a.Çok sevinmek

b. Dikkatli olmak

c. Çok üzgün olmak 

4. Aşağıdaki deyimlerden hangisinin açıklaması numaralanmış kısımda yoktur? 
A) Yüzünden düşen bin parça
B) Gözünü dört açmak
C) Etekleri zil çalmak 
D) Kulak asmamak

 

5. Aşağıdaki cümlelerde altı çizili sözcüklerden hangisi isim değildir? 
A) Anlat bize de gezip gördüğün yerleri.
B) Yazar eserini sade bir dil ile oluşturmuş.
C) Tiyatro binasında tadilat yapılacak, dedi. 
D) Bize güç veren şey, bazen küçük bir umut olur.

 

1. Elindeki tabakları masa... bıraktı.

2. Siz kalkın, ben masa. .. toplarım. 
3. Masa. .. büyük bir sessizlik vardı.

4. Bize kartını verdi masa... kalkarken. 

6. Numaralanmış cümlelerin anlam kazanabilmesi için “masa” ismine sırasıyla hangi hâl ekleri getirilmelidir? 
A) -da   -(y)ı   -dan  -(y)a

B) -(y)a -(y)ı   -da   -dan

C) -dan -(y)a -(y)ı   -da 
D) -(y)ı  -da   -(y)a  -dan

 

7.  “-cı eki aşağıdaki sözcüklerden hangisine getirilirse ünsüz benzeşmesi meydana gelmez? 
A) simit          

B) çiçek         

C) kaşık         

D) kilim

 

8. Aşağıdaki cümlelerde geçen altı çizili sözcüklerden hangisi yapım eki almamıştır? 
A) Böyle rüzgârlı havalarda pek dışarı çıkmaz. 
B) Büyüklerine saygıda kusur etmez. 
C Kartallar yüksekten uçar. 
D) Kompozisyonuma güzel bir başlık bulduk.

 

1. Ailem bu şehirde kullanış ....... bir ev arıyor. 
2. Bu sene oldukça su ...... bir yaz geçirdik. 
3. Bana güzel bir kalem .......... almış. 

9. Yukarıdaki cümlelerin anlam kazanabilmesi için boş bırakılan yerlere hangi seçenekte verilen ekler getirilmelidir? 
A) -Iık -lu _ -lik                     

B) -lı -suz -lik

C) -lı -dan -li                         

D) -sız -suz –den

 

10. “Gölgesinde oturulacak ağacın dalı kesilmez.” atasözünde geçen altı çizili sözcükteki ses olayı aşağıdakilerden hangisidir? 
A) Ünsüz yumuşaması          

B) Ünsüz benzeşmesi

C) Ünlü düşmesi                   

D) Ünlü daralması

 

11. Aşağıdaki cümlelerde geçen altı çizili sözcüklerden hangisinde ünsüz yumuşamasına örnek vardır? 
A) Gömleğimin düğmesi koptu.
B) Eskiden bu sokakta yaşıyormuş. 
C) Kalemini defterini çıkarıp not aldı.
D) Sorgu bitince yan odaya alındı.

 

12. Aşağıdaki sözcüklerden hangisi büyük ünlü uyumuna uymaz? 
A) Kalıp

B) Uçak

C) Kalem

D) Ömür

 

13. Aşağıdaki cümlelerde geçen altı çizili sözcüklerden hangisi büyük ünlü uyumuna uymaz? 
A) Arkadaşlarıyla rüzgârlı havalarda uçurtma uçurur. 
B) Mutfaktan burnuma güzel kokular geliyor.

C) Hastalığı nedeniyle okula gelemiyor. 
D) Gözleri uykusuzluktan kızarmış


İzlediğimiz tehlikeli hayvanların dünyasını anlatan bir fılmdi. 
                        1          2              3                             4

14. Yukarıda numaralandırılmış sözcüklerden hangisi yapım eki almıştır? 
A1      

B)2     

C3      

D4

 

15. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde “için” sözcüğü cümleye “amaç” anlamı katmıştır? 
A) Bavulumu hazırlamak için eve erken döndüm.
B) Çocuk, düşüp bileğini incittiği için ağlıyormuş. 
C) Bu börekleri sizin için yaptı annem. 
D)Sorunun cevabını bilmediğim için parmak kaldırma

 

16. “Ev” sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde “aile” anlamıyla kullanılmıştır? 
A) Evini çok beğeniyorum.
B Bu ev diğerlerine göre daha geniş. 
C Evleri bu sokağın sonunda. 
D) Her zaman evime bağlı biri oldum.

 

1. Güneş dağların ardından hızla batıyordu. 
2. Senin yüzünden kırmızı gömleğim battı. 
3. Savaşta iki tarafın da gemileri battı. 
4. Ne kadar uğraşsak da şirketi batmaktan kurtaramadık.

17. Numaralanmış cümlelerin hangisinde “batmak” kelimesi “kirlenmek” anlamında kullanılmıştır? 
A)1      B)2      C)3      D)4

 

      Konuşmak güzel yararlı bir şey olabilir. Ama susmak ondan iyidir. Çünkü konuşmak insanın başına birtakım işler açabilir. Susan için böyle bir şey söz konusu değildir. 
18. Mustafa’nın sözlerini karşılayan atasözü aşağıdakilerden hangisidir? 
A) Bin bilsen de bir bilene danış. 
B) Üzüm üzüme baka baka kararır. 
C) Söz gümüşse sükût altındır. 
D) Mum dibine ışık vermez. 

 

1.nem 2. gam 3. duvarı 4. yıkar 5. insanı 

19. Numaralanmış kelimelerle kurallı ve anlamlı  bir cümle oluşturmak için sıralama nasıl olmalıdır? 
A) 1-3-5-4-2               B) 3-l-5-2-4

C) 4-1-2-3-5               D) 5-4-2-1-3 

20. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “koşul(şart)” anlamı yoktur? 
A Hemen yola çıkarsak onlara yetişiriz. 
B) İyilik edersen iyilik bulursun. 
C) Bu yıl takdir alırsam ailem hediyemi alacak.
D) Kitabı okuyup beğendim. 

Yukarıdaki yazılının çözümlerini video içinden seyredebilirsiniz...

5. Sınıf Türkçe 2. Dönem 1. Yazılı Soru ve Çözümleri (örnek 2)

MİSAFİR OLARAK YORUM YAZ

Ilkogretimvideo.com üye olarak yorum yazmak için üye girişi yapınız eğer henüz üye değilseniz şimdi üye olmak için tıklayınız.

YORUMLAR Toplam 0 yorum bulunmaktadır.