ilkogretimvideo.com Videolarını izleyemiyorsanız tıklayınız.
2019-2020 Eğitim Öğretim Yılı Matematik Derslerimiz İbrahim Hoca Tarafından Verilmektedir

5. SINIF | Konu Anlatımları Kategorisi / Atatürk İlke ve İnkilapları videosu

İbrahim HOCA'dan Evinizin Konforunda 3., 4. , 5. , 6., 7. ve 8. Sınıflara Matematikten Canlı Dersler.

Gerekli Tek Şey e-mail Adresin, Adın ve Soyadın

Haftada 4, Ayda 16 Saat Sadece 120 TL( Ödemeler Aylık Olarak Havale İle Yapılır. )

Kayıt ve Ders Zamanları İçin Ayrıntılı Bilgi: 0507 215 26 58

EVİNİZDEKİ ÖĞRETMEN

Konu anlatım videolarımız sitemizden kaldırılmıştır.


Konu anlatımı ve diğer tüm videolarımıza 5. SINIF DVD'sini satın alarak ulaşabilirsiniz.


Hemen Satın Almak için TIKLAYINIZ.

5. sınıf dvd sini satın almak için tıklayınız.
45335 kişi izledi.

ATATÜRKÇÜLÜK

      Atatürk, kendisine inananlar ile birlikte düşmanı topraklarımızdan attıktan sonra Türk milletini aklın ve bilimin öncülüğünde çağdaş uygarlık düzeyinin üzerine çıkarmayı hedefledi. Bu amaçla onun fikirlerinden oluşan ve onun adıyla anılan düşünceye Atatürkçülük denir

 

ATATÜRK İLKE VE İNKILAPLARI

       Atatürk, ülkemizi çağdaş uygarlıklar düzeyine çıkarmak amacıyla bir dizi yenilik yapmıştır. Bu yeniliklere inkılâp adı verilir. Atatürk inkılapları belirli bir düzen ve sıraya göre yapılmıştır. Hepsi bir bütündür. Ancak incelemek ve açıklamak için belirli bölümlere ayırıyoruz.

Atatürk inkılâplarını beş ana grupta toplayabiliriz. Bunlar:

a) Siyasal(yönetim) alanda inkılaplar,

b) Hukuk alanında inkılaplar,

c) Toplumsal alandaki inkılaplar,

d)Eğitim ve kültürel alanındaki inkılaplar,

e) Ekonomi ve bayındırlık alanında yapılan inkılâplardır.

SİYASAL ALANDA İNKILÂPLAR:

a)Saltanatın Kaldırılması:

b)Cumhuriyetin İlan Edilmesi

c) Halifeliğin Kaldırılması:

d)Siyasi Partilerin Kurulması:

e)Türkiye Büyük Millet Meclisi ‘nin açılması

HUKUK ALANINDA İNKILÂPLAR

1. Anayasaların Yapılması:

2. Türk Medeni Kanunu’nun Kabul Edilmesi:

3. Kadınlara Siyasal Hakların Verilmesi:

EĞİTİM ALANINDA İNKILÂPLAR

1. Eğitim ve Öğretimde Birliğin Sağlanması (Tevhid-i Tedrisat Kanunu):

2. Harf İnkılâbı:

3. Türk Tarih ve Türk Dil Kurumunun Kurulması:

4. Çağdaş Eğitim ve Sanat Anlayışının Geliştirilmesi:

TOPLUMSAL ALANDA İNKILAPLAR:

1. Kılık Kıyafette Yenilik:

a)Şapka Giyilmesi Hakkında Kanun

b) Fes ve sarık yasaklandı.

2. Takvim, Saat- Ölçü ve Tartıda Yenilik:

3. Soyadı Kanunu’nun Çıkarılması:

4. Din Kurumlarının Düzenlenmesi:


5. Kadın-Erkek Eşitliğinin

 

 ATATÜRK İLKELERİ

      Yeni kurulan Türkiye Cumhuriyeti’nin bağımsız, demokratik ve çağdaş özellikler kazanması için bir takım ilkeler ortaya konulmuştur.

1.Cumhuriyetçilik

2. Milliyetçilik

3. Halkçılık

4. Laiklik

5. İnkılapçılık

6.Devletçilik

 CUMHURİYETÇİLİK

     Cumhuriyet, demokratik bir yönetim şeklidir. Halkın kendi kendini yönetmesi cumhuriyetçiliğin temel amacıdır. Cumhuriyet yönetiminde egemenlik millete aittir. Türk milleti seçtiği milletvekilleri aracılığıyla kendini yönetir.
    Ulusal egemenlik, seçim, ulusal irade, çok partili seçim, seçme ve seçilme hakkı gibi kavramlar bu ilkeyle alakalıdır.

Cumhuriyetçilik İlkesi Doğrultusunda Gerçekleşen İnkılaplar:

a) Saltanatın kaldırılması

b) TBMM’nin açılması

c) Cumhuriyetin ilan edilmesi

d) Halifeliğin kaldırılması

e) Birden fazla siyasi partinin kurulması

f) Kadınlara seçme seçilme hakkının verilmesi

g) Anayasanın hazırlanması

MİLLİYETÇİLİK

Atatürk’ün milliyetçilik ilkesi ulusal birlik ve beraberliği temel alır. Kaynağını  Kurtuluş Savaşı oluşturur. Çünkü milliyetçilik ilkesi Kurtuluş Savaşı kazanılmasında etkin bir rol oynamıştır.

Atatürk’ün milliyetçilik ilkesi birleştirici ve bütünleştiricidir. Türk ulusuna bağlı olan, kendini Türk sayan herkes Türk milletinin bireyidir. Irkçılığa karşıdır. Atatürk milliyetçiliği, Türk ulusunun bağımsızlığını her şeyin üstünde tutar. Akılcıdır, gerçekçidir. Ortak vatan, dil ve kader birliği kavramları bu ilkeyle ilgilidir.

Milliyetçilik İlkesi Doğrultusunda Gerçekleşen İnkılaplar:

1. Türk Dil Kurumunun açılması

2. Kurtuluş Savaşı’nın kazanılması

3.Türk Tarih Kurumunun açılması

4.Yeni Türk Devleti’nin kurulması

5.İstiklâl Marşı’nın kabulü

6.Kabotaj Kanunun kabulü

7.Harf İnkılabı

8.Saltanatın kaldırılması

9.Tevhid_i Tedrisat Kanunu

10.TBMM’nin açılması

HALKÇILIK

Halk: Bir ülkede oturan, o ülkeyi bilen, geleceğini o ülkeye bağlamış insanların bütününe halk denilir. Halkçılık, devletin siyasi, ekonomik ve kültürel alandaki hizmetlerin tüm halka yönelik olmasını amaçlayan bir ilkedir. Halkçılık ilkesi, toplumda sınıf ayrımına karşıdır. İşçi, memur, esnaf tüccar yasalar karşısında aynı haklara sahiptir. Hiçbir kişiye, aileye, zümreye ayrıcalık tanınamaz

Halkçılık İlkesi Doğrultusunda Gerçekleşen İnkılâplar:

a) Saltanatın kaldırılıp, cumhuriyet yönetimine geçilmesi.

b)Türk Medeni Kanunu’nun kabul edilmesi

c)Tekke, zaviye ve türbelerin kaldırılması

d)Tevhidi Tedrisat Kanunu’nun kabulü

e)Kılık kıyafette değişiklik yapılması

f)Kadınlara seçme ve seçilme hakkının verilmesi

g)Aşar vergisinin kaldırılması

h)Soyadı Kanunu’nun çıkarılması

LAİKLİK

Laiklik; din ve devlet işlerinin birbirinden ayrılması, devlet kurumlarının ve kurallarının dini ilkelere değil, akla ve bilime dayandırılmasıdır.

      Laiklik ilkesinin kabul edilmesiyle devlet yönetimi akla ve bilime dayandırılmıştır. Bu ilke doğrultusunda hukuk siteminde, eğitim siteminde, sosyal yaşamda akılcı ve bilimsel değişiklikler yapılmıştır. Türk toplumunun çağdaşlaşma yolu açılmıştır.

Laiklik İlkesi Doğrultusunda Gerçekleşen İnkılâplar:
a)  Saltanatın kaldırılması

b) Halifeliğin kaldırılması

c) Türk Medeni Kanunu’nun kabul edilmesi

d) Medreselerin kapatılması

e) Tekke, zaviye ve türbelerin kapatılması

f) Diyanet Din işleri Başkanlığı’nın kurulması

g) Anayasadan “Devletin dini İslâm’dır” maddesinin kaldırılması

h) Tevhidi Tedrisat Kanunu’nun kabul edilmesi

DEVLETÇİLİK

    Devletin ekonomik hayatın içinde yer almasıdır. Yani gerektiğinde fabrika ve şirket kurup işletmesidir. Bu ilke ekonomiyle ilgilidir. Devletçilik ilkesi, büyük sermaye gerektiren ağır sanayi işletmelerinin kurulması amacıyla uygulamaya konmuştur. Bu sayede demir çelik, dokuma, cam ve şeker dalları kısa sürede kurulmuştur.

Devletçilik İlkesi Doğrultusunda Gerçekleşen İnkılaplar:

a)İzmir İktisat Kongresi’nin yapılması.

b)Sümerbank ve Etibank gibi devlet bankalarının kurulması

c)Karabük Demir-Çelik Fabrikasının devlet tarafından kurulması

d)Tarımda modern yöntemlerin uygulanması

e)Maden Tetkik Arama Enstitüsünün açılması

f)Kabotaj Kanunu’nun kabulü

g)Demir yollarının devletleştirilmesi

İNKILÂPÇILIK

İnkılâp: Eskimiş, çağdışı kalmış bir toplum ve devlet düzeninin daha iyi bir duruma getirilmesi için yapılan köklü değişikliklerdir.

İnkılâpçılık ilkesi; Türk toplumunun sürekli gelişmeye, yenileşmeye açık olmasını sağlamıştır.

İnkılâpçılık ilkesi sürekli yeniyi, iyiyi, güzeli esas almıştır.

İnkılâpçılık İlkesi Doğrultusunda Gerçekleşen İnkılâplar:

Gerçekleştirilen bütün inkılâplar bu ilkenin uygulama örnekleridir

Aritmetik Ortalama Konu Anlatımı TIKLAYINIZ

Dünya Güneş Ay Alıştırmaları TIKLAYINIZ

Bitkiler Konusu Alıştırmaları TIKLAYINIZ

Suyun Halleri Alıştırmaları TIKLAYINIZ 

Açı Çeşitleri Alıştırmaları TIKLAYINIZ 
Atatürk İlke ve İnkilapları

MİSAFİR OLARAK YORUM YAZ

Ilkogretimvideo.com üye olarak yorum yazmak için üye girişi yapınız eğer henüz üye değilseniz şimdi üye olmak için tıklayınız.

YORUMLAR Toplam 48 yorum bulunmaktadır.

misafir

15/12/2016, 20:26:41
3 Olumlu, 2 Olumsuz
çoooooooooooook uzun

misafir

02/12/2016, 20:04:26
2 Olumlu, 4 Olumsuz
GERÇEKTEN ÇOK GÜZEL OLMUŞ YAPANLARIN ELİNE SAĞLIK BAYILDIM ARTIK HEP BU SİTEYİ KULLANACAĞIM

misafir

07/11/2016, 21:16:41
1 Olumlu, 7 Olumsuz
çok teşekkür ederim işime çok yaradı

misafir

07/11/2016, 21:16:40
3 Olumlu, 7 Olumsuz
çok teşekkür ederim işime çok yaradı

misafir

03/11/2016, 18:40:26
2 Olumlu, 9 Olumsuz
bende anlar gibi oldum

misafir

30/10/2016, 14:41:55
6 Olumlu, 7 Olumsuz
ben hiçbir şey okuyamadım acaba mal olabilir miyim

misafir

10/04/2016, 19:20:31
4 Olumlu, 5 Olumsuz
teri meri meri teri phem kahari he muşkil

misafir

24/03/2016, 17:47:58
1 Olumlu, 10 Olumsuz
Benim bir de bu sitenin hangi kitaplardan yararlandığını da bilmem gerek yoksa hoca sıfır verecek.

misafir

06/01/2016, 18:42:38
3 Olumlu, 8 Olumsuz
Çok yardımcı oldu tşk

misafir

01/12/2015, 18:35:16
3 Olumlu, 7 Olumsuz
güzelmiş ya

misafir

30/11/2015, 20:17:55
6 Olumlu, 8 Olumsuz
YAA LÜTFEN BU MESAJI OKUYUN yarın sınav var ve ben nasıl geçiceğimi bilmiyorum konu çalışmaları lazım

misafir

29/11/2015, 14:02:58
5 Olumlu, 9 Olumsuz
site cok guzel ancak benım yazmadıgım inkıaplar vardı sızınkılerle hocanın yazdırdıklarını kıyaslayınca sızınkı farklı oluyor hangısının dogru bılmıyorum bu yuzden yazmadıklarımı yazamıyorum tsk...

misafir

23/11/2015, 20:26:25
5 Olumlu, 10 Olumsuz
çok güzelll £#$

misafir

18/11/2015, 19:32:04
5 Olumlu, 8 Olumsuz
Gerçekten süper bir site

misafir

18/11/2015, 19:11:05
4 Olumlu, 8 Olumsuz
Bence çok güzel olmuş ama videoyaya görselle çevirtirseler daha güzel olur . ÇOK BAŞARILI

misafir

17/02/2015, 19:56:27
7 Olumlu, 8 Olumsuz
bu video çok güzel olmuş bence videoya çevrilince kat kat daha güzel olur:)

misafir

30/11/2014, 14:46:33
5 Olumlu, 10 Olumsuz
çok başarilı

misafir

23/11/2014, 12:54:48
2 Olumlu, 12 Olumsuz
vvllllll

misafir

05/11/2014, 20:44:37
7 Olumlu, 7 Olumsuz
müthiş olmuş bu site gerçekten örnek bir site tebrik ederim

misafir

28/04/2014, 16:31:03
6 Olumlu, 8 Olumsuz
çok güzel sayfa tebrik ederim