ilkogretimvideo.com Videolarını izleyemiyorsanız tıklayınız.
2019-2020 Eğitim Öğretim Yılı Matematik Derslerimiz İbrahim Hoca Tarafından Verilmektedir

5. SINIF | Konu Anlatımları Kategorisi / Toplum İçin Çalışanlar videosu

İbrahim HOCA'dan Evinizin Konforunda 3., 4. , 5. , 6., 7. ve 8. Sınıflara Matematikten Canlı Dersler.

Gerekli Tek Şey e-mail Adresin, Adın ve Soyadın

Haftada 4, Ayda 16 Saat Sadece 120 TL( Ödemeler Aylık Olarak Havale İle Yapılır. )

Kayıt ve Ders Zamanları İçin Ayrıntılı Bilgi: 0507 215 26 58

EVİNİZDEKİ ÖĞRETMEN

Konu anlatım videolarımız sitemizden kaldırılmıştır.


Konu anlatımı ve diğer tüm videolarımıza 5. SINIF DVD'sini satın alarak ulaşabilirsiniz.


Hemen Satın Almak için TIKLAYINIZ.

5. sınıf dvd sini satın almak için tıklayınız.
7570 kişi izledi.

TOPLUM İÇİN ÇALIŞANLAR    

    Günümüz toplumlarında, toplumun temel ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla resmi ve özel kalıcı kurumlar oluşturulmuştur. Kurum, toplumun süreklilik gösteren ihtiyaçlarını karşılamak için oluşturulmuş yapıdır. Devlet tarafından kurulan kurumlara resmî kurum denir. Resmî kurumların çalışma şekillerini devlet belirler. Yöneticileri devlet tarafından atanan bu kurumlarda görev yapanlar, görevleri karşılığında belirli oranlarda maaş alırlar. Resmî kurumlar faaliyetlerini yasalara göre yerine getirirler. Ayrıca süreklilik gösterirler.Cumhurbaşkanlığı, bakanlıklar, TBMM, mahkemeler, devlet okulları, devlet hastaneleri, sağlık ocakları, valilik, nüfus müdürlüğü, kaymakamlık,belediye, muhtarlık gibi kurumlar resmî kurumlardır.

 

Ülkemizdeki başlıca yönetim kurumları şunlardır:

 

*Cumhurbaşkanlığı *Türkiye Büyük Millet Meclisi *Başbakanlık ve Bakanlar Kurulu

*Valilikler * Kaymakamlıklar *Belediye başkanlıkları

*Muhtarlıklar * Anayasa Mahkemesi ve diğer mahkemeler

 

 

Eğitim Kurumlarımız

Toplumumuzun eğitim ve öğretim ihtiyacını karşılamak amacıyla oluşturulmuş kurumlarımızdır. Eğitim kurumlarımız Millî Eğitim Bakanlığına bağlı olarak faaliyet gösterirler.

Millî Eğitim Bakanlığının başlıca görevleri şunlardır:

*Eğitim sisteminin belirlenmesi,

*Okullarda okutulacak derslerin müfredatının hazırlanması ve uygulanması,

*Eğitimle ilgili planların yapılması, eğitim kurumları arasında uyum ve eşgüdümün sağlanması.

Milli Eğitim Bakanlığına bağlı başlıca eğitim kurumlarımız şunlardır:

*Kreşler ve anaokulları,

* İlköğretim okulları,

* Liseler,

 * Dershaneler ve sürücü kursları.

    Okul yönetiminde müdür, müdür yardımcıları, öğretmenler, memurlar ve hizmetliler bulunur. Burada çalışanlar, topluma eğitim hizmeti verirler.

 

Sağlık Kurumlarımız

Her toplum için sağlığın önemli bir yeri vardır. Sağlıksız nesillerin yaşadığı toplumlar ilerleyip kalkınamazlar. Bu nedenle ülkemizde de sağlığa önem verilmiştir. Devlet, topluma sağlık hizmeti vermesi için pek çok kurum oluşturmuştur.

Bunların başlıcaları şunlardır;

*Sağlık Bakanlığı * Hastaneler * Sağlık ocakları *Dispanserler

Sağlık kurumlarında doktor, hemşire, sağlık memuru, ebe, hasta bakıcı gibi çalışanlar vardır.

Belediyeler de halk sağlığı ile ilgili birimler kurmuşlardır.

 

Güvenlik Kurumlarımız

Devletlerin kuruluş amaçlarının başında güvenlik gelir. Toplumun iç ve dış çatışmalardan ve saldırılardan korunması devletin temel görevlerindendir. Bu nedenle devlet pek çok güvenlik kurumu oluşturmuştur. Bunların başlıcaları şunlardır:

*Millî Savunma Bakanlığı

*Türk Silahlı Kuvvetleri (Genelkurmay Başkanlığı)

*Polis Teşkilatı (Emniyet Genel Müdürlüğü)

*Polis ve Jandarma karakolları

Ülkemizi, dış tehditlere karşı korumak Türk Silahlı Kuvvetlerinin görevidir. Türk Silahlı Kuvvetlerinin birinci görevi Türk vatanını ve Türkiye Cumhuriyeti'ni korumak ve kollamaktır.

 

 

Çevrenin Korunması

 

* Ülkemizde çevre sorunlarının ortaya çıkmasını önlemek ve çevre temizliğini sağlamak için TBMM tarafından pek çok yasa çıkarılmıştır. Bu yasalar çevreyi kirletenlere ağır cezalar öngörmektedir.

*Yaşadığımız çevrenin düzeni, temizliği, ağaçlandırılması gibi çalışmalar Çevre ve Orman Bakanlığının sorumluluğundadır. Çevre sorunları bu bakanlıklara bağlı birimler tarafından çözülmeye çalışılır.

* Çevre temizliği ve düzeni konusunda belediyeler de önemli görevler üstlenir.

*Belediyeler çöp toplama, sokakları temizleme, park ve bahçelerin bakımını yapma, çevre düzenleme gibi işlevleri yerine getirir.

 

SİVİL TOPLUM ÖRGÜTLERİ

Toplumun ihtiyaçlarını karşılamak için kurumlar kurulmuştur. Ancak bazı insanlar günlük hayatta karşılaştıkları sorunları çözmek için bir araya gelirler. Bu duyarlı insanlar sorun çözmek için imkânlarını kullanarak çaba gösterirler. Bu insanların amaçlarına ulaşmak için oluşturdukları örgütlere sivil toplum kuruluşu denir. Sivil toplum kuruluşları kâr amacı gütmeden gönüllü çalışırlar.

 

Sivil Toplum Örgütlerinin Temel Özellikleri

* Sivil toplum kuruluşları gönüllü kimseler tarafından kurulmuştur.

* Hizmetler karşılık beklemeksizin yapılır.

* Amaç, çevre ve dünyayı daha yaşanabilir hâle getirmektir.

Çevrenin Korunması ve Güzelleştirilmesi İçin Çalışan Örgütler

*TEMA (Türkiye Erozyonla Mücadele, Ağaçlandırma ve Doğal Varlıkları Koruma Vakfı)

*Türkiye Doğal Hayatı Koruma Vakfı

*ÇEKÜL (Çevre ve Kültür Varlıklarını Koruma Vakfı)

Muhtaç İnsanlara Yardım Etmek İçin Çalışan Örgütler

* Kimse Yok mu Yardımlaşma Derneği

*Deniz Feneri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği

* Kızılay

İnsan Haklarının Korunması İle ilgili Örgütler

*Tüm Tüketicileri Koruma Derneği (TTKD)

* İnsan Hakları Derneği

*Kadın Hakları Derneği

* Sokak Çocuklarını Koruma Vakfı

Eğilimin Desteklenmesi ile İlgili örgütler

* Türkiye Eğitim Gönüllüleri Derneği

* Türk Eğitim Vakfı

Sağlık Hizmetlerinin Desteklenmesi İle ilgili örgütler

*Kızılay

* Yeşilay

*Türk Kalp Vakfı

* Lösemili Çocuklar Vakfı (LÖSEV)

* Sağlık ve Sosyal Yardım Vakfı (SSYV)

Hayvanların Korunması İle İlgili Örgütler

* Doğal Hayatı Koruma Demeği

* Hayvan Haklan Derneği

Doğal Afetlerde İlk yardım ve Arama-Kurtarma Hizmeti İle İlgili Örgütler

*Kızılay

*AKUT (Arama Kurtarma Timi)

Kültür ve Sanat Faaliyetleri İle İlgili Örgütler

*Troya Vakfı

*Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu

*Müzeler

Odalar, serbest meslek sahiplerini bir araya getiren kuruluşlardır. Sanayi Odası, Ticaret Odası ve Şoförler Odası

bunlardan bazılarıdır. Sendikalar İse işçilerin hak ve kazançlarını korumak için kurulan birliklerdir.

Oda

Serbest meslek sahiplerini bir araya getiren kuruluşlardır.

* Basın Konseyi *Çevre Mühendisleri Odası

*Mimarlar Odası *TOBB (Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği)

*Türkiye Gazeteciler Cemiyeti *Türkiye Barolar Birliği

Sendika

İşçilerin ve işverenlerin hak ve kazançlarını korumak için kurulan birlik.

*Türk-İş *Hak-İş *Türk Eğitim Sendikası *Metal-İş

TEMA (Türkiye Erozyonla Mücadele ve Ağaçlandırma) Vakfı

Kaybolan geleceği kurtarmak, açlık ve yoksulluğu gidererek topraklan gelen toplumsal

barışı sağlamak için;

• Erozyon, çoraklaşma, çölleşme, kirlilik, hatalı tarım teknikleri ve amaç dışı arazi

kullanımını önlemek.

• Doğal varlıkların tahribine yönelik ulusal ve uluslararası her türlü idari, siyasi ve

ekonomik baskılara karşı mücadele etmek ve sorunlara çözüm önermek.

• Doğal varlıkların korunmasına yönelik politikaların hükümetlerce üretilmesini, gerekli yasal düzenlemelerin

yapılmasını, uygulanmasını ve uluslararası anlaşmalara uyulmasını sağlayacak bilinçli ve etkin kamuoyu oluşturmak.

• Biyolojik çeşitlilik, toprak, su ve diğer doğal kaynakların korunması, verimli kılınması ve sürdürülebilir yönetimini

gerçekleştirmeyi amaçlamıştır.

Türk Eğitim Vakfı

1967 yılından bu yana hizmet veren, vakit eğitime gönül vermiş aydın kişiler ve iş adamlarının katkılarıyla kurulmuştur. Vakfın amacı, maddi desteğe ihtiyacı olan başarılı öğrencilere burs vererek, okul öğrenci yurdu ve merkezleri açmak, eğitim ve öğretim alanında araştırmalar yapmak. millî eğitime destek olmaktır.

Türk Kalp Vakfı

Bir grup hayırseverin 1975 yılında kalp sağlığını geliştirme düşüncesi ile kurduğu bir vakıftır. Vakıf

sağlık sigortasından mahrum olan insanlara ucuz veya ücretsiz kalp muayeneleri yapmaktadır.

LOSEV [Lösemili Çocuklar Vakfı)

LÖSEVin ilk amacı, lösemili ve kan hastası çocukların eğitim ve sağlık başta olmak üzere her

türlü ihtiyaçlarının sağlanmasına yardımcı olmaktır. Vakfın diğer önemli amacı ise kan

hastalıkları konusunda ulusal düzeyde tedavi, eğitim ve araştırma kurumları kurmak ve işletmektir.

LÖSEV, gerçekleştirdiği tüm faaliyetlerde; lösemi hastalığını tanıtmayı, lösemili çocukların ve

ailelerinin sıkıntılarını topluma aktarmayı ve toplumu bilinçlendirmeyi amaçlamaktadır.

Eğitim Gönüllüleri Vakfı

Vakfın kuruluş nedeni, devlet tarafından verilen temel eğilime katkıda bulunmaktır. Buradan

yola çıkarak oluşturdukları donanımlı eğitim ortamlarına kendi desteği ile gelen 7-16 yaş grubu

çocuktan gönüllüleri ile eğitmektedirler. Çocuklan geleceğe hazırlar. Bağışçılarının katkılarıyla

sürdürdüğü bu faaliyetler hakkında kamuoyunu düzenli olarak bilgilendirir. Eğitim Gönüllüleri

Vakfının misyonu şudur;

Çocuklarımızın; cumhuriyetin temel ilke ve değerlerine bağlı, akılcı, sağduyulu, öz güven sahibi,

düşünen, sorgulayan, kendi iç yaratıcılığını harekete geçirebilen, barışçı, farklı düşünce ve inançlara saygılı, insan ilişkilerinde cinsiyet, ırk. din, dil farkı gözetmeyen bireyler olarak yetişmelerine katkıda bulunacak okul dışı eğitim programlan oluşturmak ve uygulamaktır.

İlkyar (İlköğretim Okullarına Yardım Vakfı)

• Özellikle köy çocuklarına okuma heyecanı ve eğitimini daha ileri düzeyde sürdürme

motivasyonu kazandırmak, eğitimlerine katkıda bulunmak ve bu faaliyetin her aşamasını,

hiçbir politik kaygı taşımadan ve insanların eşit olduğu ilkesinden yola çıkarak uygulamak,

• Köylere kitap yardımı yapmak, öğretmenler için programlar düzenlemek, özellikle köy okullarına, çocuklarda okuma heyecanı ve eğitimini ileri düzeylerde sürdürme motivasyonu kazandırmak amacıyla her türlü yardımda bulunmak, çeşitli sosyal ve kültürel faaliyetler düzenlemektir.

ÇEKÜL (Çevre ve Kültür Değerlerini Koruma ve Tanıtma Vakfı)

Ülkemizin doğal ve kültürel mirasını korumak amacıyla kurulmuş bir sivil toplum kuruluşudur. ÇEKÜL, doğal ve kültürel çevreyi korumak için 'kent. havza, bölge, ülke" ölçeğinde projeler geliştirmektedir.

AKUT (Arama Kurtarma Derneği)

Başlangıçta temel hedefi dağ ve diğer doğa koşullarında doğru ve etkin arama ve kurtarma faaliyetleri düzenlemekti. 1997 yılı Ocak ayında deprem eğitimini, haziran ayında ise ilk sel eğitimini almaya başlayan AKUT, böylece talep edildiği takdirde doğal afetlerde de ilgili resmî kurumlara yardımcı olabilir hâle geldi. AKUT, gönüllü çalışanlarıyla yardıma ihtiyacı olan kişilere en kısa sürede ulaşmak, yardım için gereken en uygun koşulları sağlamak, kazazedenin temel ilk yardım desteğini sağlamak ve can kaybını en aza indirmeyi amaçlamıştır.

DHKD (Doğal Hayatı Koruma Derneği)

DHKD'nin amacı Türkiye'nin olağanüstü zengin bitki ve hayvan türleri ile bunların doğal yaşam alanlarının değerinin farkına varılması, koruma altına alınmasıdır. DHKD bu koruma projeleri yürütmekte, ilgili yasaların uygulanabilmesi için lobi faaliyetleri sürdürmektedir. Kamuoyu, yerel ve merkezî yöneticiler ve şirketlerle iş birliği yapmaktadır.

Sıvıları Ölçme Videolu Ders Anlatımı TIKLAYINIZ

Parantezli Sorular Videolu Ders Anlatımı TIKLAYINIZ 

Uzunluk Ölçüleri Videolu Ders Anlatımları TIKLAYINIZ 

Ürettiklerimiz Ünite Soru Çözümleri 3 TIKLAYINIZ

Sıfat Konusunun Videolu Alıştırma Soruları TIKLAYINIZ


Toplum İçin Çalışanlar

MİSAFİR OLARAK YORUM YAZ

Ilkogretimvideo.com üye olarak yorum yazmak için üye girişi yapınız eğer henüz üye değilseniz şimdi üye olmak için tıklayınız.

YORUMLAR Toplam 23 yorum bulunmaktadır.

misafir

16/04/2014, 08:34:13
0 Olumlu, 0 Olumsuz
meraba

misafir

09/04/2014, 19:20:20
0 Olumlu, 0 Olumsuz
SEN

misafir

30/05/2013, 17:41:21
0 Olumlu, 0 Olumsuz
güzeldi ama anlatsanız daha iyiydi

misafir

17/05/2013, 18:38:43
0 Olumlu, 0 Olumsuz
güzeldi ama 1 isteğim var 1 tanede test koyarsanız çok sevinirim tşk

misafir

17/05/2013, 18:38:04
0 Olumlu, 0 Olumsuz
fena değildi güzeldi ama 1 isteğim var 1 tanede test koyarsanız çok sevinirim tşk

misafir

17/05/2013, 18:38:03
0 Olumlu, 0 Olumsuz
fena değildi güzeldi ama 1 isteğim var 1 tanede test koyarsanız çok sevinirim tşk

storm06

29/04/2013, 22:03:30
0 Olumlu, 0 Olumsuz
güzel konu ve güzel öğretmen

Galata saray

07/03/2013, 21:21:54
3 Olumlu, 0 Olumsuz
gzl

storm06

20/01/2013, 15:33:39
2 Olumlu, 1 Olumsuz
çok güzel

gülperi

23/05/2012, 13:21:02
3 Olumlu, 1 Olumsuz
çok beyendim

Yigit35

06/05/2012, 21:48:38
3 Olumlu, 1 Olumsuz
Her şeyi anladım giti.

dalin

19/04/2012, 23:12:40
4 Olumlu, 1 Olumsuz
çok güzel

ayşenurmetin

19/04/2012, 14:21:05
3 Olumlu, 0 Olumsuz
çok güzel süperrr her şeyi anladım

cesi

19/04/2012, 13:39:13
0 Olumlu, 4 Olumsuz
açılmıyorrrrrrrrrrr

misafir

03/04/2012, 11:16:36
5 Olumlu, 0 Olumsuz
Çok güzel çok teşekkürler.

ismail70

01/04/2012, 19:55:16
5 Olumlu, 1 Olumsuz
süpper

bulyağ

26/03/2012, 10:46:05
4 Olumlu, 2 Olumsuz
GÜZELDİ ANLADIM :D

misafir

20/03/2012, 21:09:07
1 Olumlu, 4 Olumsuz
açılsa güzel olur

banu

16/03/2012, 20:05:05
4 Olumlu, 3 Olumsuz
cok gzl(-_-)

malatya4445

14/03/2012, 17:44:21
4 Olumlu, 2 Olumsuz
çok güzel bence :)