ilkogretimvideo.com Videolarını izleyemiyorsanız tıklayınız.
2017-2018 Eğitim Öğretim Yılı Online Matematik Derslerimiz başlıyor. Kayıt için 0507 215 26 58

5. SINIF | Konu Özetleri Kategorisi / Türkiyede Nüfusun Özellikleri videosu

İbrahim HOCA'dan Evinizin Konforunda 3., 4. , 5. , 6., 7. ve 8. Sınıflara Matematikten Canlı Dersler.

Gerekli Tek Şey e-mail Adresin, Adın ve Soyadın

Haftada 4, Ayda 16 Saat Sadece 120 TL( Ödemeler Aylık Olarak Havale İle Yapılır. )

Kayıt ve Ders Zamanları İçin Ayrıntılı Bilgi: 0507 215 26 58

EVİNİZDEKİ ÖĞRETMEN

5. sınıf dvd sini satın almak için tıklayınız.
1104 kişi izledi.
TÜRKİYE’DE NÜFUSUN ÖZELLİKLERİ

 

   Sınırları belli olan bir alanda yaşayan insan sayısına nüfus denir. Nüfus, belirli aralıklarla yapılan sayımlarla tespit edilir. Türkiye’nin nüfusu TUİK verilerine göre 2012 yılında yaklaşık 75 627 384’tür.

 

Nüfus Yoğunluğu

   Bir ülke veya bölgede kilometrekareye düşen kişi sayısına nüfus yoğunluğu denir. Bir ülkenin nüfus yoğunluğunu bulmak için; toplam nüfus, ülkenin alanına bölünerek bulunur. Türkiye’de nüfus yoğunluğu km kareye yaklaşık 98 kişi düşer.

   Bir yerin nüfus yoğunluğunda iklim ve bitki örtüsü, toprağın verimliliği, sanayi, ticaret ve turizm faaliyetleri ve ulaşım gibi faktörler belirleyici etkendir. Bu nedenle ülkemizde bölgeye farklılık göstermektedir.

   Ülkemizde nüfus yoğunluğu en fazla olan il kilometrekareye 2660 kişiyle İstanbul, en az olan il kilometrekareye 12 kişiyle Tunceli’dir.

   Kıyı bölgelerimiz, tarıma elverişli ovalar, sanayi ve ticaret merkezleri ve madenciliğin geliştiği yerler sık nüfuslu yerlerdir.

 

   Samsun, Karadeniz Bölgesinde nüfus yoğunluğunun en fazla olduğu ilimizdir. Tarıma elverişli ovaların olması (Bafra Ovası, Çarşamba Ovası), limanın bulunması, sanayi ve ticaret faaliyetlerinin fazlalığı nedeniyle ilin nüfusu artmıştır.

  

   Akdeniz Bölgesinde Adana ilimizin nüfusun en yoğun olduğu ildir. Tarıma elverişli toprakların fazlalığı, sanayinin gelişmesi, nüfus yoğunluğunu arttırmıştır. Turizm faaliyetlerinin fazlalığı sebebiyle, Antalya ilimizde de nüfus fazladır.

 

   Ege Bölgesinde İzmir ilimiz; sanayinin gelişmiş olması, limanının olması ve turizm faaliyetleri nedeniyle nüfus yoğunluğu en fazla olan ildir.

 

Marmara Bölgesi’nde İstanbul, yurdumuzda nüfusun en fazla olduğu ildir. Doğal ve tarihi güzellikleri, gelişmiş sanayi, ticaret ve ekonomik faaliyetler nedeniyle nüfus yoğunluğu artmıştır.

 

Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde Gaziantep ilimizin sanayi ve ticaret merkezi olması nedeniyle nüfusu fazladır.

 

Doğu Anadolu Bölgesi’nde; Van nüfusun yoğun olduğu bir ilimizdir. Van’ın sanayi ve ticaret merkezi olması, nüfusunun fazla olmasında etkili olmuştur.

   Doğu Anadolu Bölgesi yurdumuzun en seyrek nüfuslu bölgesidir. Bu durumun nedeni; yükseltinin fazla olması, tarım alanlarının darlığı, iklimin elverişsizliği, sanayi ve ticaretin yeterince gelişmemiş olması gösterilebilir.

 

İç Anadolu Bölgesi’nin nüfusu kapladığı alana göre azdır. Nüfusun en yoğun olduğu yerler, bölgenin daha yağışlı olan kenar kesimlerindeki dağ etekleri ve akarsu boylarıdır. Bölgede nüfusu en yoğun il Ankara’dır.

   Ankara’nın başkent olması, gelişmiş sanayisi ve ulaşım kolaylıkları nüfusun fazla olmasında etkili olmuştur.

 

TÜRKİYE’DE NÜFUS ARTIŞININ NEDENLERİ VE SONUÇLARI

 

   Sınırları belli bir bölgede bir yıl içerisinde doğanlara ölenler arasındaki sayısal farka nüfus artışı denir.

   Nüfus artışında;

*İnsan ömrünün uzaması

*Tıp alanındaki gelişmeler

*Doğum oranındaki atışlar veya düşüşler

*Salgın hastalıkların önlenmesi gibi etkenler önemli rol oynar.

   Nüfus artışı gelişmiş ülkelerde az, az gelişmiş ülkelerde çok hızlıdır. Bugün Türkiye’de ortalama nüfus artış hızı %1,2’dir. Ülkemizde, nüfus artışı hızlıdır. İstatistiklere bakıldığında artış hızı dünya ülkelerinin çoğundan ileridir.

 

HIZLI NÜFUS ARTIŞININ SONUÇLARI

 

Hızlı nüfus artışı sonucunda;

*Ekonomik kalkınma hızı düşer.

*Beslenme ve konut sıkıntısı doğar.

*İşsizlik artar.

*Eğitim ve kültür alanında gerileme başlar.

*Doğal kaynaklar hızla tükenir.

*Çevre kirliliği artar.

*Göçler hızlanır.

*Tüketim artar, ekonomik büyüme yavaşlar.

*Sağlıksız kentleşme başlar.

*Sağlık hizmetleri yetersiz kalır.

 

Hızlı nüfus artışından dolayı çıkacak sorunların önlenmesi için;

 

*Kalkınma planları bölgelere göre düzenlenmelidir.

*Köyden kente göçü önleyici çareler düşünmelidir.

*Toprağın verimini arttırmak için çiftçimize destek olunmalıdır.

*Eğitim ve sağlık hizmetleri halkımıza ulaştırılmalıdır.

*Kalkınmamış yörelerimize daha çok hizmet götürülmelidir.

 

   Nüfus ile ülke kalkınması arasındaki dengenin korunması için doğabilecek sorunların planlı bir şekilde giderilmesi gerekir.

   Yurdumuzda nüfus artış hızının düşürülebilmesi için aile planlaması çalışmaları yapılmaktadır. Özellikle kırsal kesimde yaşayan aileler, sağlık kuruluşlarınca, çocuk edinme ve bakımı konusunda eğitilmektedir.

   Aile planlamasında temel ilke; herkesin bakabileceği kadar çocuk sahibi olmasıdır.

 

KIRSAL YERLEŞMELERDEN KENTLERE GÖÇÜN NEDENLERİ VE SONUÇLARI

 

   İnsanların yaşadıkları yeri geçici veya sürekli olarak terk edip başka yerlere gitmesine göç denir. Göler, hızlı nüfus artışının doğal bir sonucudur.

   Göçler yapıldığı yere göre

*İç göçler

*Dış göçler olmak üzere ikiye ayrılır.

 

İÇ GÖÇLER

Ülke içinde olan göçlerdir. Bu yer değiştirme, geri kalmış ülkelerde kırsal kesimden kente doğru olur.

Bu tür göçlerin başlıca nedenleri:

*Kırsal keşide nüfus artışının fazla olması

*Miras yoluyla tarım arazisinin küçülmesi

*İşisizlik

*Topraktan geçimin sağlanamaması

*Kentlerin çekiciliğidir.

Bu göçlerin sonunda kentlerde;

 

*Kent nüfusunun hızla artması

*Konut sıkıntısının doğması

*Sağlıksız kentleşme olması

*Ulaşım sorunları

*İşsizliğin yaygınlaşması

*Çevre kirliliğinin artması

*Eğitim ve sağlık hizmetlerinin yetersizliği

*Gelir dağılımındaki dengesizliğin artması

*Suç oranlarında artmalar

*Sosyal Problemler görülür.

 

DIŞ GÖÇLER

   Çeşitli nedenlerle bir ülkeden başka bir ülkeye yapılan göçlerdir. Ülkemizin nüfus artışında dış göçlerin etkisi yoktur.

 

   Türkiye’de hızlı bir kentleşme vardır. Cumhuriyetin ilk yıllarında ülkemizin nüfusunun % 80’ini kırsal kesim oluşturmuştur. 1950’den sonra köyden kente göç hızlanmıştır. Bugün nüfusumuzun yarısından çoğu kentlerde oturmaktadır.

 

 

Türkiyede Nüfusun Özellikleri

MİSAFİR OLARAK YORUM YAZ

Ilkogretimvideo.com üye olarak yorum yazmak için üye girişi yapınız eğer henüz üye değilseniz şimdi üye olmak için tıklayınız.

YORUMLAR Toplam 0 yorum bulunmaktadır.