ilkogretimvideo.com Videolarını izleyemiyorsanız tıklayınız.
Online Matematik Dersleri 2. Dönem ve Yaz Döneminde de devam edecektir. Kayıt için mür: 0507 215 26 58

4. SINIF | Yazılı Kategorisi / 4. Sınıf Fen Bilgisi 2. Dönem 2. Yazılı Sınav ve Çözümleri 5 videosu

İbrahim HOCA'dan Evinizin Konforunda 3., 4. , 5. , 6., 7. ve 8. Sınıflara Matematikten Canlı Dersler.

Gerekli Tek Şey e-mail Adresin, Adın ve Soyadın

Haftada 4, Ayda 16 Saat Sadece 120 TL( Ödemeler Aylık Olarak Havale İle Yapılır. )

Kayıt ve Ders Zamanları İçin Ayrıntılı Bilgi: 0507 215 26 58

EVİNİZDEKİ ÖĞRETMEN

4. sınıf dvd sini satın almak için tıklayınız.
2122 kişi izledi.

4. Sınıf Fen Bilgisi Dersi 2. Dönem 2. Yazılı Sınav Soruları ve Çözümleri

 

A) Aşağıdaki bilgilerden doğru olanların başına (D) yanlış olanların başına (Y) yazalım.

(15x1=15 p)

(    )  Zararlı mikroskobik canlılar sadece suda yaşar.

(    ) Bir devrede piller ters bağlansa bile devre çalışır.

(    )  Ay doğal ışık kaynağıdır

(    ) Anahtar kapalı iken devre çalışır.

(    ) Çevremizdeki bütün küçük canlıları büyüteç yardımıyla görebiliriz.

(    ) Mikroskop günümüzden 400 yıl önce icat edilmiştir.

(    ) Bütün mikroskobik canlılar zararlıdır.

(    ) Açıkta kalan yiyeceklerin küflenmesine mikroskobik canlılar neden olur.

(    ) Elektrik devrelerinde bağlantıyı kolaylaştırmak için duy ve pil yatağı bulunur.

(    ) Bazı mikroskobik canlılardan ilaç yapılır.

(    ) Pilin kuzey ve güney olmak üzere 2 kutbu bulunur.

 (    ) Mıknatısların N ve S olmak üzere iki farklı kutbu vardır.

(    ) Maddenin şekil almış haline cisim denir.

(    ) Megafon, mikrofon ve işitme cihazı ses şiddetini azaltır.

 (    ) Mikroskobik canlıların hepsi zararlıdır.

(    ) Gereğinden az ya da çok aydınlatılmış ortamlar görmeyi zorlaştırır.

(     ) Mikroskobik canlılar, yere düşen bitki yapraklarını çürütür..

 (     )   Kalp, soluk alıp vermede görevli organlarımızdan biridir.

 (     ) Şehir ışıkları geceleri gökyüzünü görmemizi kolaylaştırır.

 (     ) Besinlerin küflenmesine mikroskobik canlılar neden olur.

B) Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere kutucuklarda verilmiş sözcüklerden uygun olanı yazınız. (15x1=15 p)1-) Devrede bulunan …………………………….. bize devrenin çalışıp çalışmadığını gösterir.

2-) Mikroskobik canlılar neredeyse ……………..…… ortamda yaşarlar.

3-) Elektrikli araçların tamiri mutlaka …………………

     kişilerce yapılmalıdır.                                              

4-)  Bitmiş pilleri …………………... kutusuna atmalıyız.

5-)  Zararlı mikroskobik canlılar insanlarda birçok ……………………………….. yol açar.

6-) Pilden gelen elektrik enerjisini tüm devreye ileten devre elemanı ­­­­­­­­­­………………………….dir.

7-) Canlıların vücutlarındaki zararlı ve atık maddeleri dışarı atmasına ………………………….denir.

8-) Elektrik bir …………..………türüdür.

9-) Bir elektrik devresinde ……………… enerji üretir.

10-) Küçük bir görüntüyü yüzlerce, binlerce kez büyüterek bu görüntünün daha kolay incelenmesini sağlayan alete ...................................... denir.

11-) Mikroskobik canlılar özellikle ……………. ve ……………  yerlerde yaşamlarını sürdürürler.

12-) Sıvı halindeki maddenin gaz  hale geçmesine …………………….……….  denir.

13-) Uyku halinde olan canlılara ……………………… örnek verebiliriz.

14-) Ataç – Cam karışımı  ……………… yöntemiyle,

 Su – Tuz karışımı ise ………………..yöntemi ile ayrıştırılır.

15-) Isınmak için odun ve kömürün yanması, fabrika bacalarından çıkan dumanlar, arabalardan çıkan gazlar …………….  kirliliğinin artmasına neden olur.

-------------------------------------------------------------------

C-) Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları cevaplayınız.         

 (20x3=60)

 

   I-hoparlör                       II-elektrik  

   III-megafon                    IV-el feneri

1. Yukarıda verilen maddelerden hangileri sesin şiddetini artırır?

   A) I-II        

B) III-IV     

C) I-III      

D) I-IV

-------------------------------------------------------------------

2. Aydınlatma araçlarının tarihi gelişimi hangi şıkta doğru verilmiştir?

A) Meşale-mum- ampul- floresan

B) Floresan-ampul-mum-gaz lambası

C) Gaz lambası- meşale- mum-ampul

D) Ampul-floresan- halojen lamba-mum

-------------------------------------------------------------------

3. Aşağıdakilerden hangisi şiddetli ses üreten teknolojik araçların olumlu etkilerine örnek verilemez?

  A) Hoparlörün konferanstaki konuşmacının sesini her yere ulaştırması

  B) Şiddetli ses üreten hoparlörün yakınında durulması

  C) Alarm cihazının hırsızlık olaylarını haber vermesi

  D) Ambulansın siren sesinin insanları uyararak aracın yaklaştığını haber vermesi

-------------------------------------------------------------------

4-) Aşağıdakilerden hangisi farklı elektrik   kaynağıyla çalışır?                                                                                              

A) Ütü                                   

B) TV kumandası  

C) Buzdolabı                         

D) mikser                      

-------------------------------------------------------------------

5-) İçinde 240 mL su bulunan kaba bir taş atıldığında suyun seviyesi 465 mL oluyor buna göre taşın hacmi kaç mL’dir?

 


6-) Elektriğin güvenli kullanılması için bazı kurallara uymalıyız.  Aşağıdakilerden hangisi bunlardan biri değildir?                                                                                       

 

A)  Elektrik düğmelerine ıslak ellerle dokunmamak                                   

B)  Elektrik kaçağı varsa sigortayı  kapatmak                                       

C)  Prizin içindeki iğneyi çivi ile çıkarmak.                                      

D)  Bozuk elektrikli araçları yetkili birisine tamir  ettirmek

-------------------------------------------------------------------

7-) Elektriğe çarpılan bir insanı kurtarmak için aşağıdakiler-den hangisini kullanmak doğru olmaz?

A)Kuru tahta            

B)Demir çubuk               

C)Sopa                       

D)Plastik eldiven

-------------------------------------------------------------------

8-) Aşağıdakilerden hangileri gözle görülmeyen canlıların zararlarındandır?

  A- peynir oluşumu              

  B- Üzümden sirke yapılması    

  C- verem- tifo- kolera         

  D- Canlı kalıntılarının ayrıştırılması

-------------------------------------------------------------------

9-) Dünya’mızın biçimi hangi geometrik şekle benzer?

a-kare        

b-küre         

c-silindir         

d- prizma

---------------------------------------------------------------------

10-)  Elektrikçilerin kullandığı aletlerin elle tutulan kısımlarının plastikle kaplı olmasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A)  Satışını artırmak için güzel göstermek     

B)  Elektrik akımının ele geçmesini önlemek

C)  Elin kolayca kavramasını sağlamak         

D)  Aletin dayanıklılığını artırmak

---------------------------------------------------------------------

11-)  Aşağıdakilerden hangisi Dünya etrafında döner?

a-Güneş       

b-Ay  

c-Gezegenler       

d-Yıldızlar

---------------------------------------------------------------------

12-) Şehir elektriğinin üretildiği yerlere ne ad verilir?

A)Fabrika      

B)Atölye     

C)Santral     

D)Dinamo

-------------------------------------------------------------------

13-) Aşağıdakilerden hangisi basit elektrik devreleri elemanlarından biri değildir?

A) pil          

B) kablo         

C) anahtar                

D) motor

-------------------------------------------------------------------

14-) Devreden elektrik akımının geçmesini sağlayan ya da akımı kesmek için kullanılan araca ne denir?

A)  anahtar     

B)  Ampul        

C)  Duy        

D)  iletken tel

-------------------------------------------------------------------

15. ) Aşağıdakilerden hangisi elektrik çarpmasına yol açabilecek davranışlardan değildir?

A)  Elektrikli araçların bakımını uzmanına yaptırmak

B)  Elektrik prizine sivri bir cisim sokmak

C) Yıpranmış elektrik kablosuna dokunmak.

D)  Islak elle elektrikli aletlere dokunmak

-------------------------------------------------------------------

16-)  Şule bez bebeği ile evcilik oynarken, bebeğin ayakta durması için demir çubuk kullanmıştır. Buna göre Şule’nin kullandığı demir çubuk hangi görevi yerine getirmiştir?

A)  Kas                 

B) İskelet        

C) Eklem      

D) Kıkırdak

-------------------------------------------------------------------

17. )  

 

Yukarıdaki durumlardan hangisinde mıknatıslar birbirini çeker?

A)Yalnız I                 

B) Yalnız II   

C) Ive II  

D) II ve III

 

18. 

Yukarıda Düz yolda hızı değişmeyen ve A noktasından çıkan bir aracın yolculuğunu B noktasında bitirdiği görülmektedir. Arabanın hareketi için aşağıda verilenlerden hangisi doğrudur?

        I                         II                  III                     IV   

A) Hız sabittir.    Yavaşlar.      Hızlanır.     Hız en fazladır.

B)  Hız sabittir.    Hızlanır.       Yavaşlar.       Hız sıfırdır.

C) Hız sıfırdır.      Hızlanır.        Hızlanır.        Yavaşlar.

D) Hız sıfırdır.      Hız sabittir. Hız sabittir.    Hızlanır.

------------------------------------------------------------------

19-) İğne ile delik açtığı balonu şişirmeye çalışan Beril balonu şişirememiştir. Beril bu deneyle neyi ispatlamaya çalışmıştır?

A) Gazlar akışkandır.

B) Gazlar çok küçük gözeneklerden kaçabilir

C) Gazlar konuldukları kabı tamamen doldururlar.

D) Gazların bir kütlesi vardır.

------------------------------------------------------------------

20-) Aşağıdakilerden hangisi Dünya’nın Güneş etrafında dönmesi sonucu oluşur?

a-gece-gündüz      

b-mevsimler    

c-atmosfer     

d-hilal

------------------------------------------------------------------

Ç-)  Aşağıda verilen karışımları ve karışım  gruplarını ayırma yöntemlerini eşleştiriniz.

(5x1=5p)

 


D-)   Aşağıdaki elektrik devrelerinin altlarına “çalışır” veya “çalışmaz” yazınız.

(5 P)

 
Yukarıdaki soruların çözümlerini video içinden seyredebilirsiniz...

4. Sınıf Fen Bilgisi 2. Dönem 2. Yazılı Sınav ve Çözümleri 5

MİSAFİR OLARAK YORUM YAZ

Ilkogretimvideo.com üye olarak yorum yazmak için üye girişi yapınız eğer henüz üye değilseniz şimdi üye olmak için tıklayınız.

YORUMLAR Toplam 0 yorum bulunmaktadır.